ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเศรษฐกิจฐานราก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวง 212 บ้านนิคมดงบัง-บ้านกุดบง

Posted by:

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก

0

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

Posted by:

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

0

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Posted by:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

0

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Posted by:

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

0
Page 1 of 18 12345...»