วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงร่วมกับวัด โรงเรียน และประชาชน เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดสิงห์ทองเจติยาราม บ้านหนองกุ้ง ตำบลกุดบง

Posted by:

โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0001 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0002 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0003 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0004 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0005 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0006 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0007 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0008 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0009 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0010 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0011 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0012 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0013 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0014 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0017 โครงการวัด ประชา รัฐ_๑๙๐๓๐๑_0018

0