ประชุมหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และกิจกรรมคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ณ วัดสิงห์ทองเจติยาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุ้ง ตำบลกุดบง

Posted by:

20190218_๑๙๐๒๑๘_0008 20190218_๑๙๐๒๑๘_0009 20190218_๑๙๐๒๑๘_0011 20190218_๑๙๐๒๑๘_0012 20190218_๑๙๐๒๑๘_0015 20190218_๑๙๐๒๑๘_0018 20190218_๑๙๐๒๑๘_0028 20190218_๑๙๐๒๑๘_0029 20190218_๑๙๐๒๑๘_0032 20190218_๑๙๐๒๑๘_0033

0