ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

Posted by:

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง ประกาศสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง สมัยสามัญที่สอง ระหว่างวันที่ 12 – 26 เดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

0