นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ออกพบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อชี้แจงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.กุดบง

Posted by:

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลกุดบง ลงพื้นที่ดำเนินการพบปะพูดคุยกับประชาชนในประเด็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.กุดบง ประจำปีภาษี 2565 ในการกำหนดแนวทาง ตอบปัญหา ร่วมรับทราบปัญหาต่างๆ ในการจัดเก็บภาษีประจำปี

0